Informasjon


VestMog/MorganBergen ble startet i november 1996, den gang av noen få entusiaster. Ingen store planer, men ganske enkelt at vi måtte forsøke å få opp interessen for denne unike bilen. Vi ble enige om hvem som skulle være kontaktperson, den som hadde ”kontroll på morganeierne”, registrere eventuelle nye eiere som måtte komme til. Det skulle vi alle være med på å følge opp. Vedkommende som skulle være kontaktperson skulle informere alle morganistene når noe var ”på gang”.

Fra noen få entusiaster i startfasen, så har antallet morganeiere økt sakte og sikkert, til vi i dag er ca. 30 eiere her i byen med interesse for denne unike bilen. Legger vi til eierne i det nære omland, så nærmer tallet seg ca.36 biler. Det representerer en ganske stor andel av de totale morganister her i landet.

Vi som startet dette var enige om at vi ville gjøre det enkelt, uten for mange og for mye formaliteter. Det skulle ikke være noen forpliktelse for de som ville være med, og ingen medlemskontingent.

Etter hvert så har det blitt etablert et fast opplegg for hva som blir arrangert i løpet av sesongen.

1.mai åpner sesongen med en dagstur i distriktet.

Siste uken i august, Høstturen, en tur som går over 2 til 3 dager, alt etter som. Her er det fast opplegg med mye kjøring, overnatting på et ”historisk hotel” og mye god mat og drikke.

8.desember, Morgan Navnedag, avslutningsfest på Bryggen Tracteur, med Perse Torsk som kveldens høydepunkt. Tradisjon er tradisjon.

Som nevnt er det ingen forpliktelse med det å være medlem i MorganBergen. Slik har det alltid vært. Men når noe skal skje, ting som det må taes tak i, så er det alltid en positiv innstilling og personer som ”trør til”, slik at oppgavene blir som oftest jevnt fordelt over tid. Her er damene like engasjert som herrene.

Vi har tidligere hatt en nettside. Den ble av diverse uheldige omstendigheter borte fra nettet med alt stoff som var samlet der. Men nå er vi i gang igjen, og vi er ganske sikker på den samme dugnadsinnsats som tidligere.


For de entusiastiske morganistene i MorganBergen

Jarle Nordahl (president for øyeblikket)